...

Smg Portal

SMG Portal, firmaların ticari faaliyetlerinde ki süreçlerin analiz edilerek, ihtiyaca yönelik olarak geliştirilen bir çözümdür. Portal tamamen web arabirimleri ile çalışmaktadır ve genel anlamda kabul gören bütün web tarayıcılar ile uyumludur. Ayrıca bir kurulum yada lisanslama işlemi gerektirmediğinden ilk yatırım maliyetlerinin en aza indirgenmesini sağlayacaktır.

Portal ile hedeflenen kazanımlar;

1-) Firmaya özel analiz ve geliştirme yapılacağından sizin için en pratik ve kolay kullanılabilir bir çözümdür.

2-) ERP ler ile tam entegre olarak çalışır. Portal üzerinde bilgiler gerçek zamanlıdır ve Erp sistemi ile yapılan bir işlem aynı anda portala veya portal üzerinde yapılan bir işlem yine aynı zamanda Erp sistemine otomatik olarak yansımış olacaktır.

3-)Raporlama veya süreç yönetiminde firmaların dağınık olabilen yapısını tek bir çatı altında toplama imkanı sağlar. Örneğin bir kullacıların kendi bilgisayarında Excel ile aldığı bir rapor veya sakladığı bilgiler portal üzerine taşınabilir. Bu hem yanlış bilgi alma ihtimalini hem de sistemsel olarak izlenebilirlik ve verimliliğinizi arttıracaktır.

4-) Portal modüller, kullanıcı grupları ve/veya kullanıcıların bu modüller için yetkilendirilmesi prensibi ile çalışır. Böylece her kullanıcı ve/veya kullanıcı gurubu sadece kendisi ile ilgili işlemleri görür. Çok daha sade ve merkezi olarak yönetilebilen bir yapı ortaya çıkar. Zaman içerisinde değişen gereksinimler çerçevesinde yeni modüller veya mevcut modüllerde revizyonlar yapılabilir. Bu da sistemin sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir.

5-) Portal kullanımı sadece firma personeli ile sınırlı olmayıp kurumsal internet siteniz üzerinden bayilerinizin ve/veya plasiyerlerinizin kullanıma açabilir, böylelikle hem yanlış veya hatalı bilgi girişinin önüne geçilmiş olur. Bu aynı zamanda birtakım işler için personelinizin harcadığı zamandan tasarruf sağlamanıza olanak verir.

Gelişmiş onay ve kontrol sistemiyle girilen veri güvenliği en üst düzeyde sağlanmış olur.

Modüller

Depo Yönetimi Modülü

Depo yönetimi, depo ve sevkiyat sistemini etkin ve verimli bir biçimde işletebilme sanatıdır. Depolar ve malzeme taşıma sistemleri, mal akışında temel unsurlar olup gönderen ile alıcı arasındaki bağlantıyı tesis ve organize ederler.

Dijitalleşen değişen ihtiyaçlara yanıt vermek üzere  ERP'iniz üzerindeki…

Devamı

Satış Yönetimi Modülü

Satış yönetimi kısaca satış konusunda etkili stratejiler oluşturmaya, bunları pratiğe dökmeye ve verdiği sonuçları analiz ederek yeni planlamalar yapmaya yönelik yapılan faaliyetlerin bütünüdür. Stratejik satış yönetiminin ana amacı şirketin kaynaklarını maksimum verimlilikte kullanmak, iş çevresi ile uyum sağlamak ve satış…

Devamı

Satın Alma Yönetimi Modülü

Satın alma yönetimi, ürünlerin istenilen kalitede, miktarda, zamanda, ekonomik fiyatta ve doğru kaynaktan tedarik edilmesini sağlayan yönetim ve yazılım sürecidir. Satın alma yönetimi işletmenin rekabet etme gücüyle doğru orantılıdır. Bir işletme ne kadar iyi bir satın alma yönetimi uygularsa o kadar…

Devamı

Satış Sonrası Hizmetler

Bir şirketin satış sonrası hizmeti, müşteriler belirli bir ürünü satın aldıktan sonra onlara sağlanan tüm yardım ve bilgi hizmetleridir. Bu hizmetler arasında garanti, sigorta, ürün güncellemeleri ve bakım/onarım hizmetleri ile markaların tüketicilere sunduğu çağrı merkezi, kargo bilgileri ve farklı kanallardan…

Devamı

Üretim İzleme ve Planlama

Üretim takip sistemleri, tüm tedarik zinciri boyunca veya bir işletmenin faaliyet gösterdiği kısım boyunca ürünleri izler. Bu sistem, üretimden perakendeye, depolamaya, nakliyeye ve stok ve parçaların tüm hareketlerini kapsamaktadır. Pratik olarak üretim takip sistemi; bir işletmenin, faaliyetlerinin tüm küçük hareketli parçalarını görerek…

Devamı

Makine Bakım

Bakım, işletmedeki ekipman ve sistemlerin fonksiyonlarını en yüksek performansta sürdürmeleri için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.Ekipmana, makine ve donanıma büyük yatırımlar yapılıyor, dolayısıyla bu yatırımlarının karşılığını almak istiyorsunuz. Fakat makina ve tesislerin arızî durmaları veya kapasitelerinin altında çalışmaları önemli kayıplara neden oluyor.…

Devamı

Kalite Kontrol

Kalite kontrol, ürün veya hizmetlerin belirlenen standartlara ve gerekliliklere uygunluğunu denetlemek amacıyla gerçekleştirilen doğrulama faaliyetleri ile bu faaliyetler sırasında kullanılan yöntem ve araçların bütünüdür. Kalite kontrol, ürün ve hizmetlerin talep sahiplerine sunulmasından daha önce beklentileri karşılayıp karşılamayacağını uygun yöntemlerle inceleyip…

Devamı

Saha Satış Yönetimi

Satış yönetimi  satış konusunda etkili stratejiler oluşturmaya, bunları pratiğe dökmeye ve verdiği sonuçları analiz ederek yeni planlamalar yapmaya yönelik yapılan faaliyetlerin bütünüdür. Stratejik satış yönetiminin ana amacı şirketin kaynaklarını maksimum verimlilikte kullanmak, iş çevresi ile uyum sağlamak ve satış performansını…

Devamı

Mağazacılık Yönetimi

İşletmeler iş süreçlerine ve hizmet verdikleri sektörlere göre çeşitli satış süreçleri gerçekleştirmektedirler. AVM ya da marketler, hızlı satışa odaklanarak müşterilerini kasada bekletmemeyi öncelik yaparken bir mobilya mağazası için hızlı satış pek söz konusu değildir. Mobilya, beyaz eşya, züccaciye, çeyizlik eşya…

Devamı

Fason Takibi

Üretim yapan işletmelerde dikkatle kurgulanması gereken fason yönetimi, doğru gerçekleştirilmediği takdirde üretimde gecikmelere, eksik üretime yol açarak, kayıplara neden olabiliyor. İş süreçlerinin aksamaması açısından işletme dışında gerçekleşen işlemler üzerinde kontrol sağlamak, üretimlerle ilgili sağlıklı değerlendirmeler yapmak önem taşıyor.

Üretime hangi…

Devamı

Size Ulaşmamızı İster misiniz?